perjantai 19. lokakuuta 2012

Päätösseminaarin tunnelmia

Aikaa on jälleen kulunut viime kertaisesta blogikirjoituksesta. Hanketyö on viimeisen kaksi kuukautta keskittynyt vahvasti hankkeen päättämiseen ja erityisesti hankkeen päätösseminaariin. Epun mediareppu -hankkeen päätösseminaari järjestettiin Tampereen messu- ja urheilukeskuksen seminaaritiloissa 25.10.2012. Tilat antoivat loistavan mahdollisuuden sekä luentotyyppiseen, koko seminaarijoukon kattavaan kouluttamiseen että työpajatyöskentelyyn pienryhmissä. D-hallin 2. kerroksen käytävälle olikin valmisteltu tilat kuudelle työpajalle: tiedonhaku, kosketustaulu, iPod Touch opetuksessa, äänilotto, animaatiopaja ja uutislähetys. Päivä aloitettiin ja lopetettiin kaikille yhteisillä luennoilla Tähtien salissa.

 

Päivän ohjelma:
9.00-9.30    Kaikille yhteinen aloitus:
OPH:n tervehdys, Juho Helminen, erikoisasiantuntija
Raisa Valtaoja, Ote-hankkeen projektikoordinaattori
9.40–10.25    Työpaja
10.35–11.20    Työpaja
11.20–12.15    Lounas
12.15–13.00    Työpaja
13.15–14.00    Työpaja
14.00–14.30    Kahvi
14.30–15.15    Työpaja
15.25–16.00 Yhteinen lopetus:
Lapset ja media: pedagogisia näkökulmia
Sirkku Kotilainen, mediakasvatuksen professori TaY

Juho Helminen aloitti päivän onnittelemalla onnistunutta hanketta. Hän listasi onnistuneen hankkeen tunnusmerkeiksi toimivan koordinaation ja hallinnon, laaja-alaisen yhteistyön, vertaistuen, selkeät tavoitteet, määrätietoiset toimijat sekä tulokset ja mallit. Puheessaan Helminen kertoi myös OPH:n linjauksista oppimisympäristöjen kehittämishankkeissa, esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden uudistamistyöstä sekä listasi tulevaisuuden edellytämää osaamista. Näissä taidoissa korostuvat erityisesti laaja-alaiset luku- ja kirjoitustaidot sekä tvt-osaaminen, metakognitiiviset taidot, sosiaaliset taidot (kuten verkostoituminen), kansalaistaidot ja yhteiskunnallinen osallistuminen, luovuus, uteliaisuus, tahto ja kulttuurinen osaaminen. Lopuksi Helminen suositteli vierailemaan ainakin seuraavilla verkkosivuilla:
eTwinning, Oppimisympäristöjen kehittämisen sivusto ja Linkkiapaja. Lisäksi OPH rakentaa parhaillaan hyvien käytäntöjen portaalia, jonka pitäsi aueta marras-joulukuussa.

Laitteet ja ohjelmistot tehokäyttöön (OTE) -hankkeen koordinaattori Raisa Valtaoja antoi puheessaan 10 pistettä ja papukaijamerkin Epun mediareppu -hankkeelle seuraavin perustein: realistinen lähtökohta, mielenkiintoisia pilotteja, innostuneet opettajat ja hankeväki, hyvien käytänteiden mallintaminen (mm. vinkkikortit) sekä onnistunut paikallinen ja valtakunnallinen levitys. Hanke on ollut ensimmäisiä varhaiskasvatukseen sekä esi- ja alkuopetukseen suuntautuneita tvt-hankkeita, mutta näiden aluieiden kehittäminen on lähtenyt kahden viime vuoden aikana valtakunnallisesti nousuun. Varhaiskasvatuksen parissa tvt-asioita on pohtinyt vuodesta 2011 alkaen myös Lappeenrannan ja Turun Molla-hankkeet.Tiedonhakua
Osallistujat vaihtoivat pajasta toiseen ja pajoissa oli tekemisen meininki.Toiminnallisuus, osallisuus ja yhteistyö muiden opettajien kanssa motivoi selkeästi oppimaan uutta. Palautteissa kiiteltiin seminaarin käytännönläheisyyttä ja sen antamia konkreettisia ideoita omaan opetukseen. Vaikka aikataulu olikin tiivis ja aiheita olisi riittänyt kahdeksikin päiväksi, oli sisältö ja päivä kokonaisuudessaan kuitenkin antoisa. Työpajoja ohjasi opettajat (ei asiantuntijat tai hanketyöntekijät), jolloin pääsi syntymään aitoa keskustelua arjen käytännöistä kouluissa ja päiväkodeissa. Pajoja ohjasi seitsemän Epun mediareppu -hankkeen hankeopettajaa sekä lisäksi oli kutsuttu vahvistusjoukkoja Lappeenrannan Molla-hankkeesta sekä kosketustauluekspertti Riihimäen Peltosaaren koululta.

Ilmoittautuneita oli yhteensä 83 ja osanottajat jakautuivat melko tasaisesti esi- ja perusopetuksen puolille. Erityisen iloinen olin siitä, että myös päivähoidon väki oli aktivoitunut osallistumaan. Tämän kaltaista koulutusta kun ei ole valitettavasti ollut heille juurikaan tarjolla. Mukana oli myös kaikenkarvaista hankeväkeä, hallinnon henkilökuntaa ja muuten vain aiheesta kiinnostuneita. Seminaari pääsi myös radioaalloille Radio Suomen haastattelussa ja ahkerat twiittailijat nostivat #epunmediarepun pinnalle @suomitrendeissä.

Mediakasvatuksen materiaaleja jaossa
Asiasisällöllisesti raskas päivä sai ansaitsemansa päätöksen, kun kaikki seminaarissa mukana olleet kokoontuivat vielä yhteen Tähtien saliin. Haukotukset vaihtuivat kuunteleviin korviin kun mediakasvatuksen professori Sirkku Kotilainen päätti päivän puheellaan. Kotilainen kertoi muun muassa media käyttötavoista eri ikävaiheissa: 3-vuotiaalla on jo oma maku median suhteen, 5-vuotialla näkyy sukupuoli mediamieltymyksissä, viimeistään seitsemän vuotias saa oman kännykän, 9-vuotiaana nettireviiri kansainvälistyy ja 11-vuotiaana siirrytään "nuorisogenreen". Median käyttöä määrittelee vahvasti perheen mediaperinteet, sisarusten ja vanhempien suositukset sekä kaveripiirin mediamaku. Yhteinen mediakäyttö ohjaa tiettyjen mediaformaattien pariin ja tiukasti rajoitettu mediankäyttö kotona estää nuorta pääsemästä mukaan kaverien väliseen keskusteluun. Lapsilla on oikeus saada tietoa, tuottaa tietoa ja ilmaista itseään sekä myös tulla suojelluksi haitalliselta sisällöltä.

Hanke kiittää kaikkia seminaarin toteuttamisessa mukana olleita!

Tietoja minusta

Oma valokuva
Epun mediareppu on Tampereen kaupungin Opetushallituksen rahoitustuella toteuttama yhteinen kehittämishanke, jossa etsitään pedagogisia malleja tieto- ja viestintätekniikan käyttöön esi- ja alkuopetuksessa. Blogista löydät hankkeen tuoreimmat kuulumiset. Lisätietoa hankkeen Internetsivuilta: http://koulut.tampere.fi/hankkeet/eppu/

Lukijat