torstai 22. joulukuuta 2011

Jouluterveiset hankkeelta!

Nekalan koululla on testailtu Petran planeetta -virtuaalimaailmaa
Vuosi on kääntymässä kohti loppuaan ja vuotta 2012 odotetaan jo innolla. Ennen tulevan suunnittelua on kuitenkin hyvä katsoa hieman taaksepäin kuluneeseen syksyyn ja sen tapahtumiin. Vaikka Epun mediarepun jatkohanke käynnistyi virallisesti vasta nelisen kuukautta sitten, on paljon ehtinyt tapahtua jo tässäkin lyhyessä ajassa.

Syyskuussa vierailimme Riihimäellä Peltosaaren koululla tutustumassa koulun innovatiivisiin Promethean-kokeiluihin. Lokakuussa aukesivat uuden ilmeen saaneet hankkeen verkkosivut. Marraskuun alussa hankeopettajat kokoontuivat koulutuspäivään pohtimaan pedagogisia malleja ja vertaisohjaamista. Tuolloin aloitettiin hyvien käytäntöjen kirjaaminen pedagogisiksi malleiksi, joiden avulla aiheista kiinnostuneet opettajat pystyvät ottamaan käytänteet osaksi omaa opetustaan. Mallit kirjattiin loppuun joulukuun alussa ja ne ilmestyvät hankkeen verkkosivuille heti tammikuussa. Kirjoitettujen mallien täydennykseksi on tulossa valokuvia, opetusta helpottavia liitetiedostoja sekä opetusvideoita, joiden kuvaaminen hankekouluilla aloitettiin myös marraskuussa.
Koko syksyn on tietysti jatkettu opetuskokeiluita ja laitetestauksia kuten aikaisemminkin. Nekalan koulussa lanseerattiin uusi toimintamalli "Sanomalehtipaja", jossa oppilaat tekevät esikoululainen-koululainen -pienryhmissä haastatteluita, ottavat valokuvia ja kokoavat näistä sanomalehden sivuja. Aamulehti junior -sanomalehtipohjia käyttämällä saatiin lehden tekoon aitoa tuntumaa.
Epun mediareppu -hanke oli Mollan starttiseminaarin lisäksi esillä Tampereen kaupungin valtuustosalissa 25.11 järjestetyssä Hyvien käytäntöjen -seminaarissa. Tilaisuuden tarkoituksena oli saada kaupungissa oleville hyville opetuskokeiluille ääntä ja näkyvyyttä sekä saada niitä leviämään. Tähän tietysti pyrimme myös "eppujen" kanssa.
Uuden mobiiliblogin pystyttäinen aloitettiin jälleen yhteistyössä Tampereen yliopiston TRIM-tutkimuslaitoksen kanssa. Mobiiliblogin käyttäminen saadaan toivottavasti käyntiin Hallilan koululla ja Muotialan esikoulussa vuoden alusta.
Hallilan koulu sai loppusyksystä upouuden iPod Touch -salkun, joka sisältää 20 kpl iPod Touch:ja. Samanlaisia salkkuja on tulossa alkuvuodesta lisää: yksi Kanjonin kouluun ja yksi hankkeen projektisuunnittelijalle esittelykäyttöön.

Mitä sitten on tiedossa ensi keväälle? Keväällä Epun mediareppu keskittyy kehittämänsä osaamisen levittämiseen ja vertaistuen antamiseen opettajakollegoille. Tiedossa on 13 benchmarking-tilaisuutta hankekouluilla, jolloin Tampereen kaupungin päivähoidon ja perusopetuksen henkilökunnalla on mahdollisuus tulla seuraamaan hankeopettajiemme pitämiä oppitunteja/pajapäiviä. Oppitunneilla käytetään hankeopettajien itse kehittämiä toimintamalleja ja pedagogisia käytänteitä sekä tieto- ja viestintäteknista laiteympäristöä. Oppituntien jälkeen järjestetään yhteinen keskustelutilaisuus, jossa kerrotaan laajemmin hankekouluilla käytetyistä toimintamalleista ja ennen kaikkea pohditaan sitä, kuinka näitä käytänteitä voitaisiin soveltaa myös seuraamaan tulleiden opettajien omilla kouluilla ja päiväkodeilla. Tutustu benchmarking-aikatauluun Epun mediareppu -hankkeen verkkosivuilla. Ilmoittautuminen päiviin sähköpostilla hankkeen projektisuunnittelijalle.
iPod Touch -salkku
Benchmarking-päivien jälkeen hankeopettajia on mahdollista pyytää vertaistueksi kouluille ja niihin luokkiin, joissa halutaan ottaa käyttöön uudenlaisia pedagogisia toimintatapoja tvt-laitteiden parissa. Hankeopettajat tulevat siis ns. resurssiopettajaksi auttamaan esimerkiksi MovieMaker-ohjelman, iPod Touch:en ja etäyhteyden käyttämisessä tai vaikkapa animaation tekemisessä. Tarjolla tulee olemaan myös uusi iPod Touch-salkku, joka sisältää 20 kpl iPod Touch:ja kokeiltavaksi luokkaopetukseen.
Osaamisen levittäminen dokumentoidaan opinnäytetyönä. Tutkimuksen keskiössä on opettajien vertaistuen merkitys tieto- ja viestintätekniikan uusien opetuskäytänteiden jakamisessa.

Ensi keväänä huhtikuulle ajoittuu hankeopettajien resurssiopettajana olemisen lisäksi muutama muukin tapahtuma. Ensinnäkin Epun mediareppu sai foorumivuoron ITK 2012 -konferenssista  otsikolla "Pistetään hyvä kiertämään - mallintaminen Epun mediareppu -hankkeessa". Tarkoituksena on kertoa hankkeen hyvien käytänteiden mallintamisesta ja jakamisesta yhdessä Edicode Oy:n Marko Lahtisen kanssa.
Samaan aikaan ITK-konferenssin kanssa lähtee neljä Epun mediareppu -hankeopettajaa Italiaan TACCLE:n e-learning -koulutusmatkalle viikoksi. Tästä saamme kuulla varmasti lisää ensi keväänä.

Syksy on ollut kiireinen, mutta antoisa. Hyvillä mielin voi sekä Eppu että eppulaiset rauhoittua joulunviettoon ja suunnata kameroitaan kohti vuotta 2012.

Epun mediareppu kiittää yhteistyöstä vuonna 2011, toivottaa rentouttavaa ja rauhallista joulua sekä onnekasta vuotta 2012!

Tietoja minusta

Oma valokuva
Epun mediareppu on Tampereen kaupungin Opetushallituksen rahoitustuella toteuttama yhteinen kehittämishanke, jossa etsitään pedagogisia malleja tieto- ja viestintätekniikan käyttöön esi- ja alkuopetuksessa. Blogista löydät hankkeen tuoreimmat kuulumiset. Lisätietoa hankkeen Internetsivuilta: http://koulut.tampere.fi/hankkeet/eppu/

Lukijat