torstai 1. joulukuuta 2011

Vierailulla Molla -hankkeen starttiseminaarissa

Epun mediareppu -hankkeen lailla OPH:n Laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä -koordinointihankkeen alle kuuluva kehityshanke Molla järjesti starttiseminaarin Lappeenrannassa Kesämäen päiväkodilla 24.11.2011. Sateiseen Lappeenrantaan oli saapunut kuulijoita ja puhujia Helsingistä, Turusta ja Tampereelta sekä tietysti Lappeenrannasta lähikuntineen. Epun mediareppu oli paikalla esittelemässä saavuttamaansa tietotaitoa ja antamassa vinkkeja aloittavalle hankkeelle, sillä Epulla ja Mollalla on paljon yhteistä. Matkakumppanina Tampereelta Lappeenrantaan oli lähtenyt OTE- hanke ja Raisa Valtaoja.

Saimaan mediakeskuksessa toimiva Molla -hanke (media, osallisuus, lapsi) tarjoaa päiväkoteihin ilmaisia mediapajoja, joissa lapsi voi turvallisessa ja osallistavassa ympäristössä yhdessä aikuisen kanssa pohtia mediamaailmaan liittyviä asiota. Mediapajoissa esimerkiksi valokuvataan, tehdään animaatioita, harjoitellaan tablettitietokoneiden ja kosketustaulun käyttöä ja nauhotetaan sekä kuunnellaan oman ympäristön ääniä. Tärkeää on tietysti harjoitella myös kuvanlukutaitoa ja mediakriittisyyttä. Pajojen tarkoitus on asettaa lapsi tekijän päärooliin ja tuoda lapsen oma näkemys töissä esiin sekä tuoda lapsen arki näkyväksi. Molla hankkeesta vastaavat Saimaan mediakeskuksessa kouluttaja Riikka Tidenberg sekä mediakeskuksen päällikkö Timo Kainulainen. Hankkeessa on näin aluksi mukana kaksi päiväkotia Lappeenrannasta, mutta yhteistyössä toimii myös päiväkoteja Lappeenrannan lähikunnista. Tutustu Mollan verkkosivuihin.

Molla -hanke toimii myös Turussa sekä Helsingissä Viikin normaalikoululla. Molla Turun (varhaiskasvatuksen verkkotaidot ja -menetelmät) fokus on esiopetuksessa, kun taas Lappeenrannassa keskitytään kaikkiin päiväkoti-ikäisiin lapsiin. Painopisteinä on lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen oppimaan tukeminen mediakasvatuksen varjolla.Turun Molla tekee yhteistyötä Otavan ja WSOYPron kanssa pyrkien kehittämään uusia verkkomateriaaleja esikoululaisille. Pohjana toimivat jo nyt Opit -oppimisympäristössä olevat pelit. Koska Turun Mollassa testataan ja käytetään myös tablettitietokoneita, asettaa verkkomateriaalien kehitystyölle oman haasteensa näiden Javaan ja Flashiin nojaavien sovellusten sovittaminen tabletteihin. Tutustu Turun Mollan verkkosivuihin.
Helsingin Viikin normaalikoulun alkuopetuksessa testataan mm. sormitietokoneita. Alkuopetuksen opettajat esittelivät opetuskäytänteitään, joista mieleen painuivat erityisesti Siiri -hiiren oma blogi sekä ekaluokkalaisten reporteriviikot. Reporteriviikolla oppilas saa käyttöönsä kameran kahdeksi viikoksi, jonka jälkeen hän raportoi luokan omaan suljettuun blogiin viikkojensa tapahtumista ja lisää tietysti myös ottamiaan valokuvia.

Viisaita sanoja seminaarissa esitti myös Helsingin yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen lehtori Sara Sintonen, joka on tutkinut medialukutaitoa, mediakasvatusta sekä digitaalisia oppimisympäristöjä. Hän esitti syitä sille, miksi nyt myös Suomen päiväkodeissa ja kouluissa ollaan hyvin vahvasti siirtymässä tieto- ja viestintätekniikan käyttöön opetuksessa ja kasvatuksessa. Huolen ja pelon heimoista ollaan siirtymässä pedagogisten mahdollisuuksien pariin, sillä media ja teknologia ovat ubiikkiyhteiskunnassamme muutenkin osa lähes jokaisen ihmisen arkea. Nyt ne on saatava myös osaksi virallista kasvatusta. Suomessa ei tarvitse pelätä teknologian opetuskäytön kärryiltä putoamista, sillä meillä on opetuksessa vahva pedagoginen panos ja osaaminen, jolloin välineet osataan ottaa hyötykäyttöön muita maita tehokkaammin. Tarvitaan siis vain hieman aiempaa enemmän laitepanostusta. Keskustelua herättivät pohdinnat myös siitä mikä on vanhempien rooli tässä virallisessa mediakasvatuksessa sekä sosioekonomisten erojen räjähdysmäinen kasvaminen. Onko kyse enemmän vanhempien tuloeroista ja sitä kautta laitteiden hankintamahdollisuuksista vai vanhempien asenne-eroista, jotka voivat myös linkittyä sosioekonomisiin eroihin?

SmartBoardilla testattiin Hertan maailmaa osoitteessa http://yle.fi/pikkukakkonen/#hertanmaailma


Seminaaripäivän lopuksi tutustuimme kosketustaulun käyttöön sekä kokeilimme tablettitietokoneita. Tablettitietokoneille tarjolla olevista opetussovelluksista harmillisen harva, jos yksikään, on suomenkielinen. Joskin varhaiskasvatuksessa tekstiä suuremman roolin joka tapauksessa saavat kuva ja ääni, kun lukutaito ei ole vielä kehittynyt lapsilla.Kaiken kaikkiaan päivä tarjosi mielenkiintoisia esityksiä ja hanketietoutta sekä verkostoitumista. Toiveissa on seuraava tapaaminen Mollan merkeissä ensi keväänä/syksynä joko Turussa tai Helsingissä. Suosittelen Mollan verkkosivuihin tutustumista! Sieltä löytyy hauskoja ja informatiivisia animaatioita esimerkiksi kameran käytöstä sekä myös tämän kyseisen starttiseminaarin materiaaleja.

Tietoja minusta

Oma valokuva
Epun mediareppu on Tampereen kaupungin Opetushallituksen rahoitustuella toteuttama yhteinen kehittämishanke, jossa etsitään pedagogisia malleja tieto- ja viestintätekniikan käyttöön esi- ja alkuopetuksessa. Blogista löydät hankkeen tuoreimmat kuulumiset. Lisätietoa hankkeen Internetsivuilta: http://koulut.tampere.fi/hankkeet/eppu/

Lukijat